Kartki Podręczniki Przewodniki Usługi

Dariusz Pietrzyk
„Zintegrowany kurs języka VBA – część 2.
MS Excel – arkusze, zeszyty, pliki” (opis)

Jest to kontynuacja podręcznika „Zintegrowany kurs języka VBA – część 1. Podstawy programowania – operacje na danych w MS Excel”. W części 2. wiedza ta jest poszerzona o dalsze etapy, które pozwolą przede wszystkim wyjść poza obręb pojedynczego arkusza (czyli wykonywać operacje na arkuszach i zeszytach) oraz pisać większe i szybciej działające programy.

Znajdziesz tu zatem dalsze dokładne i obrazowe objaśnienia konstrukcji oraz poleceń języka VBA wraz z prostymi, ale zarazem przydatnymi przykładami, dzięki którym zrozumiesz ten język i jego działanie (zob. też wybrane fragmentyPDF, 175 kB) oraz poszerzysz i pogłębisz swoją wiedzę na temat automatyzacji pracy w aplikacji MS Excel.

Kopiując zaś zawarte w podręczniku przykłady podstawowych konstrukcji i dostosowując je do własnych potrzeb, łatwo – podobnie, jak z klocków Lego – zbudujesz i rozbudujesz wiele własnych narzędzi przydatnych w codziennej pracy, obejmujących przede wszystkim następujące obszary:

Treść i układ (zob. też spis treści podręcznika), a także oprawa pozwalają w łatwy i wygodny sposób zdobywać potrzebną i przydatną wiedzę, czego serdecznie życzymy

Autor i Wydawnictwo.