Kartki Podręczniki Przewodniki Usługi

Dariusz Pietrzyk
„Zintegrowany kurs języka VBA – część 3.
MS Excel — bazy danych w arkuszach kalkulacyjnych” (spis treści)

Wprowadzenie

Do kogo kurs jest adresowany?

Czego się nauczysz z tego podręcznika?

Jak możesz używać tego podręcznika?

Porządek omawianego materiału

O autorze

Bazy danych tworzone w arkuszach kalkulacyjnych

Zastosowanie baz danych

Podstawowe informacje o bazach danych

Automatyzacja prac z bazami danych

Ograniczenia w korzystaniu z bezpośredniego połączenia do bazy zewnętrznej

Przenoszenie danych między bazami — obsługa plików CSV

Format plików CSV

Ogólny algorytm przetwarzania plików CSV

Inne możliwości wykorzystania mechanizmu obsługi plików CSV

Tryb Input — wczytywanie danych z pliku

Aby wczytać plik

Tryb Output — zapisywanie danych do pliku

Aby nadpisać plik

Tryb Append — dopisywanie danych na końcu pliku

Aby dopisać do pliku kolejne wiersze

Obsługa plików CSV — podsumowanie

Nazwy komórek i obszarów

Zastosowanie i korzyści płynące z używania nazw

Zasady tworzenia i używania nazw

Operacje na nazwach

Aby policzyć nazwy w zeszycie

Aby przypisać nazwę do komórki (z adresem bezwzględnym lub w notacji RC)

Aby przypisać nazwę do obszaru (z adresem bezwzględnym lub w notacji RC)

Aby sprawdzić lokalizację nazwy

Aby sprawdzić indeks nazwy w kolekcji

Aby usunąć nazwę

Pułapki języka VBA w zakresie używania nazw komórek/obszarów

Właściwość Name dla obiektu klasy Cell

Metoda ListNames dla obiektu klasy Cell

Właściwość Value dla obiektu klasy Name

Właściwość Visible dla obiektu klasy Name

Używanie nazw lokalnych — na poziomie arkusza

Operacje na nazwach — podsumowanie

Zmienne tablicowe (tablice)

Korzyści płynące z używania tablic

Rodzaje zmiennych tablicowych

Zasady budowy i korzystania ze zmiennych tablicowych

Deklarowanie i przetwarzanie tablic

Aby elementy tablic były numerowane od 1

Aby zadeklarować zmienną tablicową

Aby przypisać wartość do wybranego elementu tablicy

Aby usunąć wartość wybranego elementu tablicy

Aby wypełnić tablicę danymi

Aby przepisać zawartość tablicy do arkusza

Tablice dwuwymiarowe

Aby użyć tablicy dwuwymiarowej

Aby użyć funkcji LBound i UBound w tablicy dwuwymiarowej

Tablice dynamiczne

Aby użyć dynamicznej zmiennej tablicowej

Zmienne tablicowe — podsumowanie

Strukturalne typy danych

Korzyści z używania strukturalnych typów danych

Tworzenie strukturalnych typów danych

Aby utworzyć strukturalny typ danych

Używanie strukturalnych typów danych

Aby użyć strukturalnego typu danych

Aby użyć strukturalnego typu danych w połączeniu ze zmienną tablicową

Strukturalne typy danych — podsumowanie

Skorowidz